ENVESTI NAN LA Chanjman pozitif OU VLE Wè.

Charity_Navigator_Encompass_GiveWithConf
summer appeal website 2.png
1_edited.jpg

Pou plis pase 135 ane, Timoun & Fanmi Premye te satisfè bezwen yo chanje nan timoun yo Delaware yo ak fanmi yo. Nou sèvi ak metòd pwouve yo anpeche, entèvni, ak geri timoun pwoblèm yo - ede fanmi yo ogmante pitit yo pou yo ka fleri.

An repons a kriz la COVID-19

Nou te aprann, adapte, e te bay rezilyans nou an

NOU ANPLWAYE fin fè 1,353 fòmasyon

asire fidelite nan modèl prèv ki baze sou ak kontinye angajman nou yo pi bon pratik.

Nou gen sekirite 250+ aparèy teknoloji

soulaje siyifikatif estrès pou timoun nou yo ak fanmi yo pa sipòte aksè kontinyèl yo nan pwogram ak sèvis.

Nou te fè 12,167 KONTAK KLIYAN

bay plis pase 10,000 sesyon telemedsin, anplis de plis pase 750 sesyon an pèsòn ki fèt san danje.

Nou ap travay avèk dilijans kenbe vanse, bati kominote pwospere pou nou tout.

NOU BEZWEN ÈD OU!