PWOGRAM & SÈVIS

Nan Timoun ak Fanmi Premyèman, nou te fè non nou, pwomès nou an. Nou mete sante ak byennèt timoun yo ak fanmi yo premye pa ofri prèv ki baze sou pwogram ak sèvis nan tout faz yo nan devlopman ak lavi.

Motherhood

EDIKASYON PARAN AK AVIZAJE POU SÈVI ENFMASYON SOU ENTÈVASYON SANTE TIMOUN YO A

Patenarya Fanmi Enfimyè

Healthy Families Delaware

Delaware HOPE

Antretyen Pwogram Paran

ETABLI ESTABILITE, ASIRANS SEKIRITE, AK KENBE FANMI YO ANSANM

Ranfòse Pwogram Fanmi yo

Evalyasyon Fanmi ak Entèvansyon (FAIR)

Terapi Fanmi fonksyonèl

Happy Family
Family

REDI ESTRES PA EDE FANMI YO SATISFE BEZWEN KONKRET YO

Sèvis Asistans pou Rekòmandasyon pou Swen Timoun

Jis nan Sipò nan espas travay tan swen

Seaford Kominote nan Hope

KONEKTE TIMOUN POU AN SEKIRITE, RELASYON ENFIMYE

Foster Care

Adopsyon

Post Adopsyon Konsèy

Rechèch Fanmi & Angajman

Couple with their Baby

SIPTE REZILTA AKADEMIK POZITIF, SOSYAL, AK EMOSYONEL

Konsiltan Sante Konpòtman (BHCs)

Lekòl kominotè yo

Sant Resous pou adolesan (ARC) Edikasyon nan pibèt

Klinik Sant Resous Adolesan (ARC)

Graduation
Happy Couple

BUILDING RESILIENCE TO OVEROVER LA NEGATIF ​​IMPACT DE TRAUMA

Entèvansyon Konesans Konpòtman ak Repons (CBITS & Tès Retounen)

Seaford House ki ka geri ou Foster Group la

Antrene antrenè a: Chòk Enfòme Swen pou Kominote a