top of page
careers wp header (4).png

OUR IMPACT

Safe, healthy, nurtured children, resilient individuals, strong families, and thriving communities.

Ogmante aksè a bon kalite edikasyon timoun piti.

Delaware Stars

Head Start & Bonè Head Start

Pwogram Manje Swen Timoun ak Granmoun

Kapasite Grant

Sipòte ladrès akademik, sosyal, ak emosyonèl pitit ou a.

Lekòl kominotè yo

Sant Konpòtman Sante Resous pou Adolesan

CBITS & rebondisman tounen

Diminye estrès nan ede ou satisfè bezwen konkrè fanmi ou.

AccessCare: Referans Swen Timoun

Jis nan tan swen

Seaford Kominote nan espwa

Sipò Referans Wraparound

Ede ou avèk siksè nouri devlopman pitit ou a.

Patenarya Fanmi Enfimyè

Healthy Families Delaware

DE ESPWA

Pwogram Parenting Ankourajan

Etabli estabilite, asire sekirite, & kenbe fanmi yo ansanm.

Ranfòse Fanmi yo

Evalyasyon Fanmi ak Repons Entèvansyon (FAIR)

Fonksyonèl Terapi Fanmi

Konekte timoun yo nan relasyon ki an sekirite, ki estab, ak ankourajan.

Swen adoptif & Adopsyon

Seaford House

Konsèy Post Adopsyon

Fanmi Rechèch & Angajman

bottom of page