To view our About Us / Hiring Presentation

and a recording of our July 27 meeting please click the buttons below

Opòtinite pou Travay:

Head Start & Early Head Start

REMAK ENPTAN!   Gen opòtinite travay ki ouvri nan de (2) òganizasyon: Timoun & Fanmi Premye ak Shine Learning Early. Tanpri, desann desann nan wè tout pozisyon yo ki disponib, epi swiv enstriksyon yo sou ki moun ak ki jan pou aplike pou pozisyon an w ap chèche.

OPUNTINITE AK TIMOUN AK FANMI PREMYE

Pozisyon sa yo disponib ak Timoun & Fanmi Premye (CFF). CFF se yon Patwon Opòtinite Egal, ke yo rekonèt pou nèf ane nan yon ranje kòm yon Espas Travay nan Delaware.

KESYON SOU pozisyon CFF yo?

Kontakte nou: Debra.Renz@cffde.org oswa 302-777-9757

Pozisyon ADMINISTRASYON:  

Klike sou tit travay pou wè detay

Chèf Head Start Ofisye

 • Kent & Sussex Kote

Siveyans ak Konfòmite Manadjè

 • Kent & Sussex Kote

Sant Operasyon Koòdonatè

 • Kote Kent & Sussex

Bilding ak antretyen Teknisyen

 • Kote Kent & Sussex

asistan Administratif

 • Kote Kent & Sussex

 

PWOFESÈ:  

Klike sou tit travay pou wè detay

Early Head Start Teacher

 • Kote Kent & Sussex

Head Start Pwofesè

 • Kote Kent & Sussex

Èd Head Start Pwofesè a

 • Kote Kent & Sussex

Flote Asistan Pwofesè

 • Kote Kent & Sussex

 

Sèvis ki baze sou kay:  

Klike sou tit travay pou wè detay

Sipèvizè ki baze sou lakay ou

 • Kote Kent & Sussex

Kay ki baze sou Vizitè

 • Kote Kent & Sussex

 

MANJE & NITRISYON:  

Klike sou tit travay pou wè detay

Koòdonatè Manje ak Nitrisyon

 • Kote Kent & Sussex

Kwit

 • Kote Kent & Sussex

Asistan Cook

 • Kote Kent & Sussex

 

TRANSPTASYON:  

Klike sou tit travay pou wè detay

Operasyon ak Transpòtasyon Sipèvizè

 • Kote Kent & Sussex

Chofè bis

 • Kote Kent & Sussex

Èd otobis la

 • Kote Kent & Sussex

OPUNTINITE AVÈK APRANN CHANJMAN

Klere se yon Patwon Opòtinite Egal.

KESYON SOU pozisyon klere yo?

Kontakte nou: HR@shineearly.com

Pou deskripsyon travay ak pou aplike pou, tanpri klike sou tit la travay.

asistan Administratif

Asistan Lidè Edikasyon

Asistan Direktè

Direktè analiz

Direktè pou Fanmi Angajman & Sante

Early Learning & Inclusion Specialist

Lidè Edikasyon an

Asistan ERSEA

Defansè fanmi an

Koòdonatè angajman fanmi an

Kowòdonatè Sante